Vad vi gör

Även i Sverige är det alltför många hästar som far illa och mår dåligt

Det är tyvärr ingen självklarhet att alla hästar får primära behov, såsom foder och vatten, tillgodosedda. Många går ute hela vintern i sträng kyla utan ens ett vindskydd, andra står instängda hela sitt liv utan att någonsin få se dagsljus. Detta, bland mycket annat ser vi allt för ofta.

Svenska Hästars Värn bedriver därför en rikstäckande räddningsverksamhet för dessa hästar. Och vår ambition är (förutom att inte behöva finnas) att i framtiden ha ett eller flera räddningscenter där hästar i behov av vård kan komma i väntan på att placeras i foderhem.

Så här arbetar vi:

  • Föreningens syfte är att utöva räddningsverksamhet för hästar som har utsatts för missförhållanden, vanvård eller på annat sätt är i en situation där åtgärder krävs av etiska och/eller djurskyddsskäl.
  • Hästarna skall vara bedömda som rehabiliteringsbara av veterinär, och skall kvarstå i föreningens ägo livet ut.
  • Dessa placeras sedan i akuthem hos någon av våra volontärer. Där rehabiliteras de både fysiskt och psykiskt.
  • När hästarna sedan är i god kondition, placeras de ut hos utvalda fodervärdar som är medlemmar i SHV.

Verksamheten har stora kostnader för underhåll, foder, veterinärvård m.m. Detta finansieras helt genom våra generösa medlemmar och givare. Vi är helt beroende av allmänhetens stöd.