Bli akuthem

Har du stort hjärta och stallplats?

Brinner du för att hjälpa hästar och vill vara en del av deras rehabilitering och utveckling? Då kanske du är intresserad av att vara akuthem till en eller flera av våra hästar som vi får in från Länsstyrelsen. Här finns information om hur det går till.

Ett akuthem är det första hem hästen får när den kommer till föreningen. Den kommer oftast direkt från ett liv i vanvård och misär och kan må både fysiskt och psykiskt väldigt dåligt. Därför ställs det stora krav på stallet, miljön och även på den medlem som ställer upp med kunskap och tid.

Rehabiliteringstiden varierar för varje häst. Oftast tar det mellan ca ett halv år upp till ett år. Akuthemmet åtar sig att rehabilitera hästen psykiskt och fysiskt med rätt träning och hantering av hästen. Det kan innebära många turer till veterinären, täta besök av terapeuter och hovslagare. Även stor dos tålamod och kunskap med inridning och utbildning av hästen. Målet är en ridbar, användbar häst som ska vara redo för ett bra hem hos en lämplig fodervärd.

Allt arbete inom SHV bedrivs på ideell bas och därför utgår ingen ersättning för uppstallarens arbetsinsats. Kostnader som SHV står för ska vara relaterade till hästens omkostnader som uppstår i akuthemmet, t.ex. stallplats, veterinärvård, hovvård, medicin, foder och strö.

Att ta sig an en SHV-häst kan innebära mycket arbete och vara påfrestande både känslomässigt och kunskapsmässigt. Men det är samtidigt mycket tillfredsställande att hjälpa en häst till ett nytt liv!

Vi kommer även ut till ditt stall och kollar på att stallet och hagarna följer de bestämmelser som finns kring djurskydd och stallmiljö. Läs mer på Jordbruksverkets hemsida här.

Vi gör även regelbundna besök hos hästen för att följa upp och stötta, att allt går bra för er och hästen!

Mellan föreningen och akuthemmet kommer ett avtal att skrivas. I detta avtal kommer man överens om hur hästen skall behandlas av exempelvis veterinär, hovslagare etc.

Följande checklista gäller för dig som vill bli akuthem:

 • Du ska vara medlem i föreningen.
 • Du ska vara myndig.
 • Vi besiktigar ditt stall utifrån svensk djurskyddslagstiftning.
 • Byter du stall under avtalstiden ska vi besiktiga även det nya stallet.
 • Hästen måste ha sällskap i hagen, den får inte gå själv.
 • Föreningen gör en kreditupplysning på dig. Man får ej ha kronofogdeärende och man ska ha regelbunden inkomst.
 • Föreningen kontaktar Länsstyrelsens Djurskydd för att kontrollera att du ej fått föreläggande i djurskyddsärenden tidigare.
 • Vi vill ha referenser om dig från t.ex. från veterinär, hovslagare, tränare och andra hästkunniga som styrker dina kvalifikationer.
 • Som akuthem betalar vi för hästens faktiska omkostnader men inte för din arbetsinsats.
 • Alla föreningens hästar vaccineras enligt gällande normer.
 • Rehabiliteringsplan bedöms efter hästens förutsättning.
 • Föreningen håller hästen försäkrad.
 • Du ska ha kunskaper och erfarenhet av att rida in och rehabilitera hästar.
 • Meriterande är även om du kan köra in hästar.

Välkommen med din intresseanmälan!

Maila oss på info@shv.org och berätta om dig och vad du kan erbjuda i form av stall och hage men även vad du har för erfarenheter av hästträning.