Föreningen

Varför vi finns

Svenska Hästars Värn, SHV, är en ideell förening som funnits sedan 1993. Vi är Sveriges enda djurskyddsorganisation för hästar. Vi bedriver räddningsverksamhet där vi tar hand om vanvårdade hästar och ger dem ett nytt tryggt liv. Föreningen övertar ägandet av hästar som omhändertagits av myndigheterna efter att en veterinär bedömt dem rehabiliteringsbara. Vi rehabiliterar hästarna fysiskt, mentalt och känslomässigt därefter placerar vi ut dem i noga utvalda trygga foderhem.

Vision

Ge alla hästar möjligheten till ett bra och
värdigt liv – i den bästa av världar behövs vi inte.

Mission

Tillsammans hjälper vi hästar i nöd.

Kärnvärden

Empati, kunskap och vilja
att göra skillnad för hästar.

Löfte

Vi överger aldrig en häst.
(Hästar vi tar hand om tar vi ansvar för resten av deras liv. Och går de inte att rädda ser vi till att de får ett värdigt slut.)

Budskap

En andra chans till ett bra liv.

Målgrupper

Hästintresserade i allmänhet, företag inom
hästbranschen, stall, stuterier samt föreningar
och klubbar inom hästsport.

Utmaningar

– Öka kännedomen om att det även i Sverige finns hästar som far illa.
– Öka intäkter och engagemang från företag, stall och stuterier.
– Få fler att engagera sig för att färre hästar ska fara illa.

Mål

Ett nationellt räddningscenter, som då blir det naturliga navet för SHV:s verksamhet.

Med ett eget räddningscenter får vi möjlighet utveckla och visa upp vår verksamhet och därmed sprida information om vad vi gör. Där kommer vi bland annat kunna bedriva utbildning av volontärer och fodervärdar.

Stadgar

Föreningens stadgar antagna av årsmötet.

Läs mer

Årsberättelse

Här finns årsmötesprotokoll, verksamhetsberättelse och revisionsberättelse.

Läs mer

Policydokument

Här finns föreningens policydokument.

Läs mer