Om SHV

Vi gör det vi måste

Svenska Hästars Värn, SHV, är en ideell förening. Vi bedriver räddningsverksamhet där vi tar hand om vanvårdade hästar och ger dem ett nytt tryggt liv. Föreningen övertar ägandet av hästar som omhändertagits av myndigheterna efter att en veterinär bedömt dem rehabiliteringsbara. Vi rehabiliterar hästarna fysiskt, mentalt och känslomässigt därefter placerar vi ut dem i noga utvalda trygga foderhem.

Så här hjälper vi en häst i nöd

Svenska Hästars Värn (SHV) är en rikstäckande ideell förening för vanvårdade och övergivna hästar. Föreningens ambition är att ha ett eller flera räddningsstall i framtiden, dit hästar i behov av vård kan komma. Idag tar SHV hand om hästar på följande sätt:

  • SHV tar hand om vanvårdade eller övergivna hästar som omhändertagits av myndigheter och även hästar som har
    utsatts för missförhållanden, vanvård eller på annat sätt är i en situation där åtgärder krävs av etiska och/eller djurskyddsskäl.
  • SHV placerar hästarna i akuthem hos någon av föreningens aktiva medlemmar. Där rehabiliteras de både fysiskt och psykiskt. Under rehabiliteringen står SHV för alla kostnader.
  • När hästarna är i god kondition igen, placeras de hos utvalda fodervärdar som är SHV medlemmar eller ”Horse Protectors”.