Vanvård

Många hästar far illa i Sverige

Vanvård kan te sig på olika sätt. Det vanligaste och tydligaste sättet är se att en häst är mager, har långa hovar och inte har tillgång till mat eller vatten.

Det kan också vara att den vistas i en miljö som är direkt farlig för hästen, med saker eller skräp den kan skada sig på, har bristfälligt eller fel typ av stängsel. Vissa hästar lämnas ute i en hage utan vindskydd och får aldrig komma in, medans andra hästar står inne och aldrig får gå ut. Det är dessa fall som Länsstyrelsen främst jobbar med.

Sen finns det hästar som blir övergivna. Antingen så flyttar hästen till ett stall där ägaren sen struntar i att komma och inte hör av sig. Men det kan också vara så att ägaren dör och ingen annan finns där för att ta hand om hästen.

Sen finns det den typ av vanvård som är svår att komma åt. När man sköter sin häst exemplariskt men vid träning använder redskap eller på annat sätt utför träningen så att den skadar hästen eller orsaker hästen lidande. Det finns många hjälpverktyg som säljs i vanliga ridsports butiker som vid fel användning direkt kan skada hästen.

Vad kan du göra?
Det är otroligt viktigt att om du ser eller misstänkte att en häst far illa att anmäla detta till Länsstyrelsen. Vi kan tyvärr inte göra anmälan åt dig. Anledningen är att länsstyrelsen inte vill ha andrahandsuppgifter.

När du gör en anmälan, be om att få ärendenummer. Då kan man begära att få ut handlingarna och det blir lättare att följa ett ärende.

Följande information kommer från Länsstyrelsens hemsida:

Akuta anmälningar

Om det är akut på kvällar och helger ring polisen på 114 14
Ring även polisen om du ser ett allvarligt skadat djur.

OBS!

Det är viktigt att du som anmäler själv har sett djurskyddsbristen. Om du lämnar andrahandsuppgifter eller om du inte kan lämna tillräckligt utförliga uppgifter, till exempel om vem djurhållaren är eller var djuren finns, kommer anmälan sannolikt att avskrivas.

Vi får in många anmälningar varje dag och prioriterar hårt för att hinna kontrollera de mest akuta anmälningarna. Du kan hjälpa oss att genom att lämna så tydlig och korrekt information som möjligt. Tack på förhand!

Vill du vara anonym när du anmäler att djur far illa?

Din anmälan blir en offentlig handling som kan begäras ut av allmänheten. Den som anmälan gäller kan komma att få del av handlingen under handläggningen av ärendet.

Tala därför inte om ditt namn om du vill vara anonym när du ringer till Länsstyrelsens djurskyddstelefon eller skickar brev.

Du kan inte vara anonym om du anmäler via e-post då hela e-posten och din mailadress kommer att synas.

 

Om du vill, och efter att du själv har anmält till Länsstyrelsen, får du gärna rapportera detta till oss. Vi kan då hålla kontakten med dig, begära ut handlingar från Länsstyrelsen och hjälpa till att trycka på i ärendet! Vi kan också vara beredda att ta emot hästarna om Länsstyrelsen omhändertar dem.

 

Rapportera vanvård

Mager häst

Mager häst

Hovspricka

Förvuxna hovar

Regnskållor

Olagligt staket

Förvuxna hovar och styngflugeägg

Mager häst

Mager häst

Förvuxna hovar

Förvuxna hovar på båda hästarna

Stor sårskada under läkning