Stina Andersson

Stina Andersson
Är nybliven medlem och ledamot i SHV.
När jag var 9 år fick jag ärva min första ponny av min storasyster och under resans gång har en hel del
tävlingshästar, fölmärrar och f.d. galoppörer varit i min ägo.
Har varit tävlingsryttare i över 30 år och är fortfarande aktiv i ridsporten som banbyggare.
Driver eget företag med bl.a. småskaligt jordbruk och klassisk/intuitiv massage.
Arbetar på en gruppbostad inom LSS.
Ledamot
073-0260161
stina.andersson@shv.org
Ockelbo