Marie Ferdinandsson

Marie Ferdinandsson
Suppleant
Ansvarsområde: Tidning och faddergruppen
070-219 53 48
Marie.ferdinandsson@shv.org
Furuby