Räddningsverksamhet

Räddningsverksamhet

Svenska Hästars Värn bedriver en rikstäckande räddningsverksamhet för hästar som far illa. Det är tyvärr ingen självklarhet att alla hästar får primära behov, såsom foder och vatten, tillgodosedda. Många går ute hela vintern i sträng kyla utan ens ett vindskydd, andra står instängda hela sitt liv utan att någonsin få se dagsljus. Detta, bland mycket annat, ser vi inom SHV, allt för ofta. Vår ambition är att i framtiden ha ett eller flera räddningscenter där hästar i behov av vård kan komma i väntan på att placeras i foderhem.

 

-SHVs främsta uppgift är att ta emot hästar som omhändertagits av myndigheter, efter att en veterinär bedömt dem rehabiliteringsbara.

 

-Dessa placeras i akuthem hos någon av våra volontärer. Där rehabiliteras de både fysiskt och psykiskt.

 

-När hästarna sedan är i god kondition igen, placeras de ut hos utvalda fodervärdar som är medlemmar i SHV.

 

-Svenska Hästars Värn äger idag ca 80 hästar. Dessa hästar stannar i SHV:s ägo livet ut.

 

Verksamheten ger stora kostnader för underhåll, foder, veterinärvård mm. Detta finansieras helt genom våra generösa medlemlemmar och givare. Vi är helt beroende av allmänhetens stöd.

 

STÖD OSS

Klicka på länken för att se vilka olika sätt du kan stödja oss och hjälpa hästar i nöd!

KONTAKT

Maria Andersson

Tel: 070-395 00 04

E-mai: info@shv.org

www.shv.org

OM SHV

Plusgiro: 900441 - 7

Bankgiro: 900 - 4417

Swish nr: 900 44 17

Org.nr: 872800 - 5151

 

© Copyright 2017 Svenska Hästars Värn. Allt material på denna webbplats är upphovsrättsskyddat enligt lag. Ansvarig utgivare: Anette Vilhelmsson.