Blir Fodervärd

Bli fodervärd

Vill du engagera dig ideellt i SHV och bli fodervärd åt en häst?

Här finns information om hur det går till, samt en intresseanmälan som du fyller i och skickar till oss. Vi hör av oss till dig via e-post inom någon vecka.

 

Observera att myndig person ska fylla i intresseanmälan.

 

Välkommen med din intresseanmälan!

 

Om du är intresserad av en foderhäst från Svenska Hästars Värn måste du gå igenom följande:

•Du ska vara medlem i föreningen

•Du ska vara myndig

•Du ska fylla i föreningens fodervärdsunderlag och skicka in

•Du ska göra ett obligatoriskt besök hos foderhästen

•Föreningen gör en kreditupplysning på dig. Man får ej ha kronofogdeärende och man ska ha regelbundeninkomst.

•Föreningen kontaktar Länsstyrelsens Djurskydd för att kontrollera att du ej fått föreläggande i djurskyddsärenden tidigare.

•Vi besiktigar ditt stall utifrån Svensk djurskyddslagstiftning, den enskilda hästens samt föreningens krav.

•Vi vill ha referenser om dig från t.ex. veterinär, hovslagare, tränare och andra hästkunniga som styrker dina kvalifikationer. Referenserna vill vi ha in när du funnit din häst hos oss.

•Som fodervärd betalar du en administrativ avgift när du tar emot hästen. Detta är en engångsavgift som tillfaller föreningen.

•Fodervärden står för samtliga kostnader såsom foder, strö, hovslagare och veterinärvård under avtalets löptid. Alla föreningens hästar vaccineras enligt gällande normer. Skobeslag bedöms efter hästens förutsättning.

•Föreningen håller hästen försäkrad och fodervärden faktureras för kostnaden en gång per år. Innan man som fodervärd behandlar hästen så att försäkringen träder i kraft är det mycket viktigt att man kontaktar försäkringsansvarig i styrelsen. Fodervärden är också skyldig att uppdatera sig gällande bestämmelser för sin försäkring efter sitt utskickade försäkringsbrev på www.agria.se

 

 

Mellan fodervärden och föreningen skrivs ett avtal där man förbinder sig till bland annat följande:

•Fodervärden förbinder sig att väl vårda hästen.

•Fodervärden äger ej rätt att placera hästen i annan miljö eller i annat stall än av SHV godkänd/godkänt.

•Fodervärden skall själv svara för samtliga kostnader för stallplats, foder, vård, hovslagning, utbildning och veterinärvård.

•Fodervärden medger SHV att oanmält besöka hästen i syfte att kontrollera fodervärdens åtaganden.

•Fodervärden skall under avtalets löptid vara familjemedlem i SHV och betala varje års avgift senast den 28 februari.

•För disposition av hästen utgår en administrativ avgift. Avgiften återbetalas inte.

•Hästen skall ha tillgång till minst 1,5 kg grovfoder (min 84% ts) per 100 kg levande vuxen kroppsvikt. Fodret skall vara av god kvalitet och i tillräcklig mängd och vad som eljest fordras för att hålla hästen i gott hull och god kondition.

•Hästen skall ha daglig utevistelse i hage. Taggtråd får ej förekomma där hästen vistas eller i hästens närhet.

•Hästen får ej stå som ensamhäst utan skall ha sällskap av andra hästar.

•Hästen skall ha kontinuerlig hovvård. Hovslagaren skall vara utbildad och ha erfarenhet.

•Hästen skall vaccineras enligt gällande normer.

•Hästen skall avmaskas enligt gällande normer.

•Fodervärden är skyldig att föra journal över foderstat, hovvård, avmaskningar, vaccinationer, skador, sjukdomar och dylikt.

 

Vill du ställa upp som fodervärd, fyll i föreningens intresseanmälan!

 

 

Läs även mer om vilka förmåner du som akturhem och fodervärd till våra hästar får här!

 

Intresse anmälan

Klicka på länken för att fylla i intresseanmälan för att bi fodervärd till våra hästar!

KONTAKT

Maria Andersson

Tel: 070-395 00 04

E-mai: info@shv.org

www.shv.org

OM SHV

Plusgiro: 900441 - 7

Bankgiro: 900 - 4417

Swish nr: 900 44 17

Org.nr: 872800 - 5151

 

© Copyright 2017 Svenska Hästars Värn. Allt material på denna webbplats är upphovsrättsskyddat enligt lag. Ansvarig utgivare: Anette Vilhelmsson.