Bli Akuthem

Bli Akuthem

Vill du engagera dig ideellt i SHV och bli akuthem åt en häst? Här finns information om hur det går till, samt en intresseanmälan som du fyller i och skicka till oss.

Vi hör av oss till dig via e-post inom någon vecka.

 

Välkommen med din ansökan!

 

 

Information om att bli akuthem

 

Ett akuthem är det första hem hästen får när den kommer till föreningen. Den kommer oftast direkt från ett liv i vanvård och misär. Därför ställs det stora krav på stallet, miljön och även på den medlem som ställer upp med stallplats, kunskap och tid.

 

Konvalescenstiden varierar för varje häst. Det kan ta allt mellan några veckor och upp till ett år. Efter det är hästen redo att flytta till en lämplig fodervärd.

 

Allt arbete inom SHV bedrivs på ideell bas och därför utgår ingen ersättning för uppstallarens arbetsinsats eller eventuell stallhyra. Kostnader som SHV står för ska vara relaterade till hästen som står i akuthem, t.ex. veterinärvård, hovvård, medicin, foder och strö. Akuthemmet står för boxplats och allt det arbete det innebär med en häst som kan behöva omvårdnad dygnet runt.

 

Att ta sig an en SHV-häst kan innebära mycket arbete och vara påfrestande både känslomässigt och kunskapsmässigt. Men det är samtidigt mycket tillfredsställande att hjälpa en häst till ett nytt liv!

 

Funderar du på att ställa upp med ett akuthem? Då finns det några kriterier du måste uppfylla.

•Du ska vara medlem i föreningen

•Du ska vara myndig

•Du ska fylla i föreningens intressanmälan och skicka in till oss

•Du ska göra ett obligatoriskt besök hos foderhästen

•Föreningen gör en kreditupplysning på dig. Man får ej ha kronofogdeärende och man ska ha regelbundeninkomst.

•Föreningen kontaktar Länsstyrelsens Djurskydd för att kontrollera att du ej fått föreläggande i djurskyddsärenden tidigare.

•Vi besiktigar ditt stall utifrån Svensk djurskyddslagstiftning, den enskilda hästens samt föreningens krav.

•Vi vill ha referenser om dig från t.ex. veterinär, hovslagare, tränare och andra hästkunniga som styrker dina kvalifikationer. Referenserna vill vi ha in när du funnit din häst hos oss. .

•Föreningen håller hästen försäkrad

•Som akuthem ska du ha möjlighet att sätta igång hästen ridmässigt eller rida in den.

 

OM DU ÄR TVEKSAM OM DITT STALL ÖVERENSSTÄMMER MED SVENSK DJURSKYDDSLAGSSTIFTNING SÅ LÄS MER PÅ JORDBRUKSVERKETS HEMSIDA!

 

Mellan föreningen och akuthemmet kommer ett avtal att skrivas. I detta avtal kommer man överens om hur hästen skall behandlas av exempelvis veterinär, hovslagare etc.

 

I en del av Överenskommelsen finns följande innehåll:

•Hästen skall efter rehabilitering avses att lämnas ut på foder till lämplig fodervärd.

•Uppstallaren är godkänd av SHV att ta hand om SHV’s hästar i rehabiliteringsfas och åtager sig att göra det i detta fall. Därvid förutsätts att Hästen placeras i den miljö som överenskommits med SHV. Hästen skall vårdas på ett sätt som är normalt för hästar och om möjligt, under rehabiliteringsperioden, utbildas/fortbildas.

•För behandlingen har en särskild behandlingsplan upprättats och överenskommits. Det förutsätts också att tät kommunikation råder mellan Uppstallaren och Akuthästansvarig inom SHV för diskussion kring resultat och eventuell ändring i planen.

•Under uppstallningsperioden skall hästjournal föras enligt anvisningar över behandling av hästen.

 

 

Vill du ställa upp som akuthem, fyll i föreningens intresseanmälan!

 

 

Läs även mer om vilka förmåner du som akturhem och fodervärd till våra hästar får här!

 

 

 

Intresseanmälan

Klicka på länken för att fylla i intresseanmälan till att bli vårt nästa akuthem!

KONTAKT

Maria Andersson

Tel: 070-395 00 04

E-mai: info@shv.org

www.shv.org

OM SHV

Plusgiro: 900441 - 7

Bankgiro: 900 - 4417

Swish nr: 900 44 17

Org.nr: 872800 - 5151

 

© Copyright 2017 Svenska Hästars Värn. Allt material på denna webbplats är upphovsrättsskyddat enligt lag. Ansvarig utgivare: Anette Vilhelmsson.