Om SHV

Om oss

Svenska Hästars Värn

 

Mål och vision

Hjälpa hästar i nöd med hjälp av allmänhetens stöd.

Ge alla hästar möjligheten till bra och värdigt liv.

Att inte behövas.

 

Våra värdeord

Empati för hästarna, kvalitet och professionalism.

 

Vilka vi är

SHV är en rikstäckande ideell förening för djurskydd med inriktning på

hästar.

 

Vårt ursprung

SHV startades 1993 av två unga kvinnor som hittat en vanvårdad häst och

såg ett djurskyddsbehov som måste fyllas.

 

Varför vi finns

Trots Sveriges starka djurskyddslagstiftning är det tyvärr många hästar som

far illa och vanvårdas. Därför behövs SHV.

 

Vad vi gör

SHV driver räddningsverksamhet för utsatta och vanvårdade hästar. Vi ser

till att de får omsorg för att sedan placeras i noga utvalda foderhem.

 

Hur vi arbetar

Vår räddnings-modell är en process i flera steg. Vi övertar ägandet av

vanvårdade hästar från myndigheterna, vi rehabiliterar dem fysiskt och

psykiskt och placerar dem i noga utvalda foderhem. Under rehabiliteringen

står SHV för alla kostnader. Hästarna stannar sedan i föreningens ägo.

 

Hur vi verkar

Vi arbetar rikstäckande där behoven finns och där vi kan placera våra

hästar. Vi verkar i nära samråd med våra samarbetspartners som

myndigheter, professionella aktörer inom hästnäringen, våra fodervärdar och

våra förtroendevalda.

 

Hur vi finansieras

Vi finansieras helt genom gåvor från allmänheten. Allt överskott går

oavkortat till våra hästar. Ledamöter i vår styrelse arbetar ideellt med

verksamheten och är själva hästägare.

KONTAKT

Maria Andersson

Tel: 070-395 00 04

E-mai: info@shv.org

www.shv.org

OM SHV

Plusgiro: 900441 - 7

Bankgiro: 900 - 4417

Swish nr: 900 44 17

Org.nr: 872800 - 5151

 

© Copyright 2017 Svenska Hästars Värn. Allt material på denna webbplats är upphovsrättsskyddat enligt lag. Ansvarig utgivare: Anette Vilhelmsson.