FAQ

FAQ

Vilka hästar tar föreningen emot?

SHV tar emot hästar som omhändertagits av myndigheter efter beslut att de ska avyttras. Innan föreningen tar emot en häst gör en veterinär en bedömning att den är rehabiliteringsbar.

 

Hur mycket betalar SHV per månad/år för akuthästar i veterinärvård, foder, hovslagare och vaccinationer, transporter och annat?

SHV betalar en engångskostnad på minst 20 000 kr vid omhändertagandet av en häst. I detta belopp ingår veterinärbesiktning, försäkring, hovslagare och transport. Till detta tillkommer en daglig kostnad för foder, strö och verkning som uppgår till ca 100 kr/dag.

 

SHV betalar alltså 171 kr/dag = 5130 kr/månaden = 30800 kr/halvår = 61600 kr/år.

 

Hur lång tid i snitt stannar en häst i akuthem?

Vissa hästar återhämtar sig fortare än andra och vissa typer av hästar är populärare än andra, vilket innebär att vistelsen i ett akuthem varierar från en månad upp mot ett år. I snitt stannar en häst i akuthem i sex månader.

 

Hur lång tid tar det att hitta en fodervärd?

Det tar i snitt sex månader att hitta en fodervärd.

 

Hur många per år avlivas och varför?

Hur många hästar i SHVs ägo som avlivas varierar, men i snitt rör det sig om sex hästar per år. Att hästen åldras och de sjukdomar som uppkommer i och med detta är de vanligaste anledningarna till varför avlivning sker. Hältor och fång är vanliga orsaker till avlivning.

 

Avlivade SHV-hästar

År Antal Orsaker

2009 7 Älder, bronkit, kronisk hovbensrotation

2010 3 Hältor, hosta, fång

2011 11 Fång, virus, hältor samt ålder (varav en åsna)

2012 5 Ålder, tarmvred, tandproblematik, kissing kpines, fång, fraktur

2013 16 Ålder, hälta, kolik, fång, spatt, tumötrer

2014 5 Spatt, ålder, olycka

2015 11 Exem, ålder, olycka, fång, bronkit

2016 6 Ålder, skada, fång

2017 12 Ålder, skdor och sjudommar

 

Hur många hästar tar SHV emot per år varifrån och varför?

Antalet hästar som SHV tar emot per år skiftar beroende på hur mycket resurser organisationen har att röra sig med och givetvis hur många hästar som far illa. De hästar och åsnor som tas emot kommer från myndigheter efter att de blivit omhändertagna. Under 2016 tog föreningen emot 6 hästar. De raser som tycks vara överrepresenterad bland dessa är varmblod.

 

Inkommna Hästar

År Antal Orsaker

2009 1 Hästen övergiven

2010 4 Vanvård, hästen övergiven

2011 5 Vanvård

2012 7 Djurförbud, vanvård

2013 15 Hästdumpning, vanvård, djursamlare

2014 8 Vanvård

2015 9 Vanvård

2016 3 Vanrård

2017 4 Vanvård

STÖD OSS

Klicka på länken för att se vilka olika sätt du kan stödja oss och hjälpa hästar i nöd!

KONTAKT

Maria Andersson

Tel: 070-395 00 04

E-mai: info@shv.org

www.shv.org

OM SHV

Plusgiro: 900441 - 7

Bankgiro: 900 - 4417

Swish nr: 900 44 17

Org.nr: 872800 - 5151

 

© Copyright 2017 Svenska Hästars Värn. Allt material på denna webbplats är upphovsrättsskyddat enligt lag. Ansvarig utgivare: Anette Vilhelmsson.